Polnitev za učiteljico. 

Učenci so svojo učiteljico presenetili s personaliziranim pivom. 

Stil: IPA.